+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Vi bistår mange klienter som er påført skader i helsevesenet, såkalte pasientskadesaker. Mange sender inn klage selv, og kontakter ikke advokat før Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har behandlet klagen. Det er svært kort klagefrist på vedtakene til NPE (3 uker fra vedtak er mottatt), og det er veldig viktig å kontakte advokat i god tid før klagefristen er gått ut. Dette sier seg selv i de saker som NPE har avslått, MEN det gjelder også når man har fått medhold i sin klage. Dette fordi det i mange vedtak fra NPE gis såkalt delvis medhold. Det vil si at man kun får medhold for deler av skaden man er påført i helsevesenet. I mange tilfeller kommer det dessverre ikke klart frem hva man faktisk har fått medhold for. Dersom man oppsøker advokat etter at klagefristen er gått ut, vil man miste muligheten til å klage på vedtaket der man får medhold for langt mindre del av klagen enn man selv har forstått. Dette har vi dessverre opplevd i en del saker. Kontakt derfor advokat med det samme vedtaket fra NPE er mottatt, da de økonomiske konsekvensene av å misforstå vedtaket fra NPE kan være meget store.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på teleon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00. 

Send en melding til oss

4 + 15 =