+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Dagens Inkassolov oppstiller begrensede krav om kompetanse til de som skal arbeide med inkasso. I dag er det kun krav om at et inkassoforetak skal ha én fagansvarlig leder som innehar en personlig inkassobevilling. For å få personlig inkassobevilling kan det holde med hederlig vandel og tre års praktisk erfaring. Utover dette oppstilles det ingen formelle kompetansekrav til ansatte i et inkassoforetak.

Det er vel da ikke til å undres over at inkassobransjen i Norge har et nokså frynsete rykte. Vi tror ikke at det norske næringsliv er seg helt bevisst at ca. 70 milliarder kroner hvert år inndrives og forvaltes av ansatte i inkassoforetak som det ikke stilles kompetansekrav til.

Vi i Vestor Kapital mener at det er oppsiktsvekkende at praksisen har kunnet fortsette over så lang tid og at det først er i 2018 at Regjeringen har tatt initiativ om å innskjerpe kompetansekravene til de som arbeider i inkassobransjen.

Det er både i næringslivets og samfunnets interesse at inkassobransjen består av ansatte og ledere med høy kompetanse.

Kundene til Vestor Kapital kan være helt trygge på at sakene håndteres av personer som har både den teoretiske og praktiske kompetansen på plass. Dette skyldes våre saker utelukkende håndteres av erfarne advokater med lang og relevant utdannelse.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på teleon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00. 

Send en melding til oss

11 + 6 =