+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Vi mottok henvendelse fra en mann som hadde vært utsatt for en yrkesskade. Han hadde vært representert ved en annen advokat i saken, og forsikringselskapet avviste at de skulle utbetale erstatning til mannen da de mente han ikke kunnet jobbet i 100% stilling uansett. Mannen ønsket en “second opinion” og leverte oss alle saksdokumentene til gjennomgang. Vi mottok dokumentene, og gikk gjennom saken sammen dag. Det viste seg da at mannens krav ville bli foreldet to dager senere. Dette fordi forsikringsselskapet hadde sendt brev til mannens advokat med varsel om at de  anførte foreldelse og at saken ville være foreldet seks måneder senere. Dette medfører i praksis at mannens krav på erstatning faller helt bort seks måneder senere dersom saken ikke klages til Finansklagenemnda eller fremmes for domstolene. Mannen selv hadde ikke blitt fortalt dette. For å unngå foreldelse ble det sendt klage til Finansklagenemenda, der saksbehandlingen er gratis og man unngår risikoen med å måtte betale motpartens saksomkostninger. Etter forhandlinger med forsikringsselskapet fikk mannen utbetalt kr 1.700.000.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på teleon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00. 

Send en melding til oss

9 + 9 =