+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Har du kjøpt fast eiendom som ikke svarer til forventningene?
Dersom boligen ikke er i den stand du kunne forvente med bakgunn i informasjonen som ble gitt i forbindelse med salget, kan du ha krav på prisavslag fra selger. Dersom selger har eierskifteforsikring kan du reklamere overfor eierskifteforsikringsselskapet.

Dersom du mistenker at eiendommen har en mangel er det viktig å reklamere så fort som mulig. Ikke vent på takst fra en takstmann, men send reklamasjon til selger eller selgers forsikringsselskap før du innhenter takst eller annen dokumentasjon på forholdet. I reklamasjonen må du kort beskrive hva du mistenker er galt. Dette må du gjøre for å unngå å miste ditt eventuelle mangelskrav. Reklamasjonsfristen vil normalt være to til tre måneder etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. I tillegg gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på fem år etter overtakelse av eiendommen.

Du kan ha krav på prisavslag dersom selger i forbindelse salget har holdt tilbake informasjon, eller gitt feil informasjon. Det er i så fall et vilkår at den gale/manglende informasjonen har påvirket handelen. Med det mener man at du ikke ville lagt inn samme bud på eiendommen dersom du hadde vært klar over forholdet. Tommelfingerregelen er at utbedringskostnaden må være på omlag 1,7% av kjøpesummen for å kunne si at den har påvirket handelen. Det finnes dog unntak fra dette.

Du vil også ha krav på prisavslag dersom eiendommen har en “vesentlig mangel”. En tommelfingerregel er at forholdet representerer en “vesentlig mangel” dersom det koster omlag 5% av kjøpesummen eller mer å utbedre mangelen. Dette gjelder ikke uten unntak slik at en del forhold kan utgjøre mangel også ved lavere utbedringskostnader. 

Selger kan ikke anføre at det er reklamert for sent dersom vedkommende har handlet grovt uaktsomt, svikaktig eller forøvrig i strid med redelighet og god tro. Kort fortalt vil det si at vedkommende var klar over forholdet ved salget uten å fortelle om det.

Ved tvister om mangel ved fast eiendom dekkes utgifter til advokat som regel under rettshjelpsdekningen i bolig- eller innboforsikringen.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på teleon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00. 

Send en melding til oss

12 + 9 =