+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Vi bisto ei kvinne i en sak der forsikringsselskapet avslo å utbetale uførekapitalsforsikring. Det ble anført at kvinnen hadde skrevet at hun var frisk da hun tegnet forsikring, noe selskapet mente ikke stemte. Vi klaget saken til Finansklagenemnda som tilkjente kvinnen full erstatning. Vår bistand ble dekket av kvinnens rettshjelpsforsikring som var innlemmet i hennes innboforsikring.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på teleon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00. 

Send en melding til oss

4 + 9 =