+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Alle pengekrav foreldes dersom det ikke aktivt gjøres handlinger for å unngå foreldelse.
Krav som er foreldet kan ikke kreves inn da skyldners plikt til å betale kravet ikke lenger er tilstede. Hvilket tidspunkt kravene foreldes reguleres i lov om foreldelse av fordringer.

Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år fra det tidspunkt kreditor tidligst kunne kreve kravet dekket. Det vil si forfallsdato på faktura. Dersom kravet gjelder et pengelån er foreldelsesfristen 10 år. Fristen starter når misligholdet oppsto, altså når låntager sluttet å betale avtalte avdrag, eller fra forfallsdato dersom det er avtalt full tilbakebetaling en bestemt dato.

Dersom skyldner har foretatt delbetaling av kravet uten forbehold, vil delbetalingen anses som en erkjennelse som medfører at kravet foreldes tidligst tre år etter dato for delbetalingen. Det samme gjelder dersom skyldner erkjenner kravet. Erkjennelse av kravet kan gjøres både muntlig og skriftlig, men ved muntlig erkjennelse har kreditor et problem med å bevise at kravet er erkjent.

For å avbryte foreldelse må det utføres rettslige skritt mot skyldner. Dersom det rettslige skrittet resulterer i dom, forlik, utleggsforretning mm., oppnås en ny foreldelsesfrist på 10 år fra resultatet av det rettslige skrittet. Det vil si domstidspunktet, dato for signering av rettslig forlik eller dato for utleggsforretningen. Rentene foreldes imidlertid fortløpende. Det vil si at det må foretas rettslige skritt hvert tredje år dersom rentene ikke skal gå tapt.

Ta kontakt med oss dersom du har gammelt krav, så kan vi vurdere om du bør ta rettslig skritt for ikke å tape kravet.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på teleon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00. 

Send en melding til oss

4 + 10 =