+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no
Alle fordringer foreldes hvis det ikke aktivt iverksettes tiltak for å unngå at så skjer. Foreldede fordringer kan ikke inndrives som konsekvens av at skyldners plikt til å betale har falt bort. Det finnes visse unntak fra utgangspunktet om at foreldede fordringer er tapt, eksempelvis innenfor motregningslæren, men dette er ofte lite praktisk. Så stort sett må en foreldet fordring måtte avskrives som tap.

Foreldelse av fordringer reguleres i lov om foreldelse av fordringer.

Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år fra det tidspunkt kreditor tidligst kunne kreve betaling. Det vil si forfallsdato på faktura hvis fakturaen ble utstedt så snart det var anledning til det. Dersom fordringen gjelder pengelån er foreldelsesfristen 10 år. Det gjelder også en rekke særfrister for ulike typer særkrav, så som regresskrav, krav på skadeerstatgning osv.

Hvis skyldner har foretatt delbetaling uten forbehold, vil delbetalingen fort bli ansett for å være en erkjennelse av hele fordringen. Dette medfører at fordringen tidligst foreldes tre år etter datoen for delbetalingen. Det samme gjelder dersom skyldner erkjenner fordringen på annen måte. Erkjennelse av fordringen kan gjøres både muntlig og skriftlig, men ved muntlig erkjennelse har man raskt et bevisproblem.

For å avbryte foreldelse må det iverksettes rettslige skritt. Hvis det rettslige skrittet resulterer i dom, rettsforlik, utleggsforretning m.v. starter en ny foreldelsesfrist på 10 år å løpe for hovedstolen med utgangspunkt i domstidspunktet, dato for signering av rettslig forlik eller dato for avholdt utleggsforretning. Rentene foreldes imidlertid fortløpende etter 3 år. Det vil si at det må foretas rettslige skritt hvert tredje år hvis rentene ikke skal gå tapt.

Ta kontakt med hvis du har en eldre fordring, så kan vi vurdere om du bør iverksette rettslig skritt for å sikre at fordringen ikke blir foreldet.

Post- og besøksadresse

Vestor Kapital
Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på teleon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00. 

Send en melding til oss

6 + 5 =