+47 22421100 post@vestoradvokat.no

Husleie

Vi yter bistand til privatpersoner og næringslivet ved utleie av boliger og næringsarealer. Vi kan blant annet bistå med utarbeidelse av leiekontrakt, overtakelsesforretningen, samt ved oppsigelse, heving, og utkastelse.

I samarbeid med vår inkassoavdeling Vestor Kapital kan vi påta oss oppfølgingen av husleiebetalingene, herunder inkassotjenester tilknyttet dette.