+47 22421100 post@vestoradvokat.no

Fast eiendoms rettsforhold

 Vi yter advokattjenester tilknyttet avklaring av eierskap og rettigheter i fast eiendom, herunder:  

 • Servitutter og bruksretter
 • Panterett
 • Forkjøpsrett
 • Sameie
 • Tomtefeste
 • Naboforhold
 • Allemannsrett
 • Konsesjon
 • Ekspropriasjon
 • m.v.
  •  

 

 

 

  •   
    •   
      •   
        •