+47 22421100 post@vestoradvokat.no

Avtale- og kontraktsrett

Under avtaleretten hører skrevne og uskrevne regler om hvordan avtaler inngås, når avtaler er ugyldige på grunn av  tilblivelses- eller innholdsmangler, om regler om fullmaktsforhold osv.

Kontraktsretten gjelder partenes rettigheter og plikter under en allerede bindende avtale.

Vi bistår næringsdrivende og private ved inngåelse av kontrakter innenfor en rekke områder.

Det kan være økonomisk fordelaktig og konflikthindrende å søke profesjonell bistand før man har kommet for langt prosessen.

Vi bistår med både nasjonal og internasjonal kontraktsrett.

Vi tilbyr advokattjenester til næringslivet, offentlige virksomheter og privatpersoner innen de fleste fagområder. Våre advokater har lang og bred erfaring med rettslig og utenrettslig konfliktløsning. Vårt fokus er alltid å oppnå best mulig resultat for våre kunder.