+47 22421100 post@vestoradvokat.no

Styreansvar

Vi bistår i saker om styreansvar. Styreansvar innebærer et at styremedlemmer kan bli personlig erstatningsansvarlig overfor kreditorer, selskapet, aksjeeiere og andre tredjeparter dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt.