+47 22421100 post@vestoradvokat.no

Selskapsrett

Selskapsretten omfatter læren om ulike selskapstyper, herunder ansvarlige selsksaper, aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

Vi bistår ved blant annet valg av selskapsform, selskapssstiftelsen, organisering av selskapsstruktur, gjennomføring av reorganiseringer, kapitalnedsettelse, kapitalforhøyelser, likvidering osv.

Vi bistår dessuten i styreansvarssaker.