+47 22421100 post@vestoradvokat.no

Priser

Våre advokaters timepriser varierer mellom kr. 1 800 og 2 800 avhengig av sakstype, kompeksitet og oppdragets omfang. I tillegg kommer 25 % merverdiavgift.

Før oppdraget igangsettes inngår vi alltid en oppdragsavtale med klienten hvor priser og øvrige betingelser fremgår. Her er det mulig å definere kostnadsrammer.

Vi undersøker alltid om klienten har krav på å få dekket advokatkostnadene under sin forsikring. Merk at de fleste hjem- og innboforsikringer har et eget kapittel om «rettshjelp» slik at klienten kun dekker en egenandel. Dette gjelder for en rekke sakstyper, så som for eksempel husleietvister, boligtvister, personskade osv. Det blir dessuten mer og mer vanlig at virksomheter har rettshjelp i sine forsikringsavtaler – uten at man kanskje er bevisst på dette selv.