+47 22421100 post@vestoradvokat.no

Plan- og arealjuss

Vi bistår ved juridiske problemstillinger tilknyttet reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, Markaloven, Naturmangfoldloven, Lov om kulturminner, Plan- og bygningsloven etc.