+47 22421100 post@vestoradvokat.no

Nyheter

February 22, 2019

Styreansvar i aksjeselskaper

Advokatfirmaet Vestor AS Comments are off
Har du påtatt deg et styreverv eller er du ansatt som daglig leder i et aksjeselskap? Trodde du at selskapsformen «aksjeselskap» beskytter deg mot økonomiske krav fra selskapets kreditorer eller aksjeeiere? Et aksjeselskap er per definisjon et selskap hvor ingen av deltakerne har et personlig ansvar for selskapets forpliktelser, hvis ikke annet er fastsatt i lov. Det er viktig å merke seg at denne økonomiske ansvarsbegrensningen kun gjelder for aksjeeierne i egenskap av å være
Siste nytt fra Advokatfirmaet Vestor AS  

November 11, 2018

Er faktura på SMS godt nok?

Advokatfirmaet Vestor AS Comments are off
En forutsetning for å kunne iverksette inkasso er at kravet er brakt til forfall. Finansklagenemnda Inkasso har vurdert om faktura på SMS er godt nok. I avgjørelsen FinKN 2017-492 tok Finansklagenemnda Inkasso stilling til om oppslag om elektronisk fakturering på et legekontor var tilstrekkelig til å anse det som avtalt at faktura kunne sendes på SMS. Inkassoloven gjelder inndriving av forfalte pengekrav, jf. inkassoloven § 1. Det er derfor viktig å fastslå om kravet er brakt til forfall overfor
Siste nytt fra Advokatfirmaet Vestor AS
Dagens Inkassolov oppstiller begrensede krav om kompetanse til de som skal arbeide med inkasso. I dag er det kun krav om at et inkassoforetak skal ha én fagansvarlig leder som innehar en personlig inkassobevilling. For å få personlig inkassobevilling kan det holde med hederlig vandel og tre års praktisk erfaring. Utover dette oppstilles det ingen formelle kompetansekrav til ansatte i et inkassoforetak. Det er vel da ikke til å undres over at inkassobransjen i Norge
Siste nytt fra Advokatfirmaet Vestor AS