+47 22421100 post@vestoradvokat.no

Inkasso og sikring av pengekrav

Vestor Kapital er vår inkassoavdeling som tilbyr fullspektrede inkassotjenester samt alle former for sikring og tvangsinndrivelse av pengekrav. Samtlige saker håndteres av advokater med lang og bred erfaring innen pengekravsrett, panterett, inkasso samt sikring og  tvangsinndrivelse av pengekrav. Hos oss blir derfor ingen saker for kompliserte eller omfattende.

Fordi vi er et advokatfirma må ikke saker overføres til ekstern advokat dersom det fremmes innsigelser mot kravet. I slike tvistesaker må saken overføres til domstolene og dette håndteres «in house» av våre spesialiserte advokater.

Gå videre til vår inkassoavdeling ved å trykke på logoen til Vestor Kapital nedenfor.