Voldsoffererstatning

Har du blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til erstatning fra staten. Dersom voldsofferet dør, kan de etterlatte ha krav på erstatning. Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en straffbar voldshandling.

Merk at det som fremgår nedenfor gjelder krav overfor staten. Dersom gjerningspersonen er kjent kan man rette krav direkte mot denne. I så fall vil man kunne kreve den samme erstatningen som i skader påført i trafikken. Klikk her for mer informasjon (ekstern link).

Når og hvor ble du skadet?

Alle som er blitt skadet i Norge etter 1. januar 1975 kan få erstatning etter ordningen med voldsoffererstatning.

For skader påført før 1. januar 1975, kan en søke om rettferdsvederlag fra Statens sivilrettsforvaltning. Klikk her for mer informasjon.

Hvor mye kan du få i erstatning?

Hvor mye du kan få i erstatning er blant annet avhengig av når du ble påført skaden.

SkadedatoMaks erstatning
1975 – 1993Kr. 150.000
1994 – 30.juni 2001Kr. 200.000
1. juli 2001 – 201020 G på skadetidspunktet
2009 – 201040 G på skadetidspunktet
2011 og senere60 G på skadetidspunktet

Oversikt over folketrygdens grunnbeløp (G) finner du her (ekstern link).

Når erstatningsbeløpet beregnes, blir utbetalinger du får fra andre instanser trukket fra. Det gjelder for eksempel trygd, pensjon, forsikringer o.l.

Skader påført i utlandet

Dersom du er blitt skadet i utlandet, kan du i noen tilfeller få erstatning. Hovedregelen er at du må søke erstatning i det landet skaden skjedde.

Dersom du har krav på voldsoffererstatning har du krav på å få dekket utgifter til advokatbistand

Hvis du oppfyller vilkårene for å motta voldsoffererstatning har du krav på å få dekket utgifter til advokatbistand gjennom bistandsadvokatordningen.

(klikk på linken for mer informasjon) eller av Kontoret for voldsoffererstatning.

Ta kontakt med oss så undersøker vi dette kostnadsfritt.

Kontakt oss

Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestoradvokat.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 - 18:00.

    Send en melding til oss

    7 + 5 =