+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Styreansvar

Vi bistår i saker om styreansvar.

Styreansvar innebærer et at styremedlemmer (og/eller daglig leder) kan bli personlig erstatningsansvarlig overfor kreditorer, selskapet, aksjeeiere og andre tredjeparter dersom de forsettlig eller uaktsomt har påført vedkommende et økonomisk tap.

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss