+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Selskapsrett

Selskapsretten omfatter læren om ulike selskapstyper, herunder ansvarlige selskaper, aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

Vi bistår ved blant annet valg av selskapsform, selskapsstiftelsen, organisering av selskapsstruktur, gjennomføring av re-organisering, kapitalnedsettelse, kapitalforhøyelser, likvidering osv.

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss