+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Priser

Våre advokaters timepriser varierer mellom kr. 2 500 og kr. 4 000 avhengig av sakstype, kompleksitet og oppdragets omfang. I tillegg kommer 25 % merverdiavgift.

Før oppdraget igangsettes inngås en oppdragsavtale hvor priser og øvrige betingelser fremgår. Her er det mulig å definere kostnadsrammer.

Vi undersøker rutinemessig om advokatkostnadene helt eller delvis kan dekkes av klientens forsikringsavtaler.

Post- og besøksadresse

Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestoradvokat.no

Vi er tilgjengelig på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00 og lørdag 10:00 – 16:00.

Send en melding til oss