Plan- og arealjuss

Vi bistår ved juridiske problemstillinger tilknyttet reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, Markaloven, Naturmangfoldloven, Lov om kulturminner, Plan- og bygningsloven etc.

Kontakt oss

Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestoradvokat.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 - 18:00.

    Send en melding til oss

    3 + 9 =