+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Plan- og arealjuss

Vi bistår ved juridiske problemstillinger tilknyttet reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, Markaloven, Naturmangfoldloven, Lov om kulturminner, Plan- og bygningsloven etc.

Post- og besøksadresse

Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestoradvokat.no

Vi er tilgjengelig på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00 og lørdag 10:00 – 16:00.

Send en melding til oss