+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Mangler ved bolig og fritidseiendom

Vi bistår dersom du har kjøpt eller solgt bolig, fritidseiendom eller næringseiendom med mangler.

Vi utreder din sak, og bistår med utenrettslig og rettslig prosess ovenfor kontraktspart og forsikringsselskap.

Det er ofte mye å tjene på at prosessen styres av erfarne advokater som tilstreber profesjonell og god dialog mellom partene.

Som regel dekkes advokatkostnadene gjennom dine forsikringsordninger. Dette avklarer vi for deg uten kostnad.

Her er utvalgte tvistetemaer vi bistår med:

Reklamasjoner

  • Krav om prisavslag
  • Heving
  • Selgers opplysningsplikt
  • Kjøpers undersøkelsesplikt
  • Erstatning
  • Forsinket ferdigstillelse eller levering
  • Tvist med utbygger eller entreprenør
  • Kjøpers rett til å holde tilbake deler av kjøpesum
  • Forsikring

Ta kontakt for en uforpliktene vurdering av din sak.

Loven inneholder mange frister som må overholdes i forbindelse med krav etter overdragelse av fast eiendom. Vi har i mange tilfeller sett at store krav er gått tapt fordi kjøper har ventet for lenge med å anføre at det foreligger mangel. En vanlig tabbe er at kjøper velger å innhente takst over det vedkommende mener er mangel med eiendommen, og deretter reklamerer overfor selger. I mellomtiden har det gått for lang tid, slik at reklamasjonsfristen er oversittet. Reklamasjonsfristen er kort, normalt tre måneder fra forholdet oppdages. Dersom den oversittes taper man retten til prisavslag.

Den kravet blir rettet mot kan også begå svært dyre feil. Vi har sett en del tilfeller der det er reklamert for sent, men selger likevel realitetsbehandler kravet uten å ta forbehold for at det er reklamert for sent overfor kjøper. Dette kan medføre at kjøper har krav på prisavslag på tross av at fristen er oversittet. Vårt råd er derfor å ta kontakt med advokat umiddelbart. Det blir ofte fryktelig dyrt å håndtere tvisten på egenhånd.

I de fleste tilfeller vil advokatbistand til en tvist etter overdragelse av fast eiendom dekkes av partenes innboforsikring dersom de er privatpersoner.

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss