+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Inkasso og sikring av pengekrav

 

Vestor Kapital er vår inkassoavdeling som tilbyr fullspektrede inkassotjenester samt alle former for sikring og tvangsinndrivelse av pengekrav. Samtlige saker håndteres av advokater med lang og bred erfaring innen pengekravsrett, panterett, inkasso samt sikring og tvangsinndrivelse av pengekrav. Hos oss blir derfor ingen saker for kompliserte eller omfattende.

Fordi vi er et advokatfirma må vi ikke overføre en sak til ekstern advokat dersom det fremmes innsigelser mot kravet. Tvistesaker som må behandles domstolene håndteres av våre spesialiserte advokater.

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss