+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Forsikringsrett

Vi bistår privatpersoner overfor forsikringsselskap ved tingsskader og personskader. Dette kan eksempelvis være forsikringsoppgjør etter brann, ulykke eller sykdom.

Det kan være flere årsaker til at forsikringsselskapet avviser å utbetale avtalt forsikringsbeløp etter en skade. Vi bistår uavhengig av hva årsaken er.

Advokatbistand i slike saker dekkes normalt av rettshjelpsforsikringen private personer har innbakt i innboforsikringen. Noen virksomheter har forsikring for advokatbistand innbakt i sin ansvarsforsikring. ​Vi undersøker kostnadsfritt om privatperson eller virksomheter har krav på å få dekket utgifter til advokatbistand før vi begynner oppdraget.

Anfører forsikringsselskapet at du har holdt tilbake eller gitt feil opplysninger da forsikringen ble tegnet?

Ved tegning av enkelte forsikringsdekninger blir man anmodet fra forsikringsselskapet om å fylle ut en såkalt egenerklæring om helse. Dette gjøres ofte i forbindelse med at man søker om boliglån i banken, og bankens selger anbefaler denne dekningen. Mange får beskjed fra selgeren om at det ikke er så viktig å fylle ut skjemaet korrekt da dette vil bli sjekket. Når man senere en gang faller ut av arbeidslivet, og ønsker å få utbetaling under forsikringsdekningen blir en del avvist da erklæringen kan ha mangler. I slike situasjoner er det lurt å kontakt med advokat med erfaring innen området. Dette fordi det skal mye til for at forsikringsselskapet vil få gjennomslag for en anførsel om svik dersom det ikke er en bevisst handling fra kundens side. Advokatutgiftene vil i de fleste tilfeller bli dekket av selskapet dersom man vinner frem, eller under rettshjelpsdekningen de fleste har i sin innboforsikring.

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss