Forsikringsrett

Vi bistår privatpersoner ovenfor forsikringsselskap ved tingsskader og personskader. Dette kan eksempelvis være forsikringsoppgjøret etter brann, ulykke eller sykdom. Videre bistår vi virksomheter som har opplevd forumuesskade. Dette kan eksempelvis være oppgjør etter at en virksomhet er påført økonomiske tap som følge av feil, mangler og ulykker.

Det kan være flere årsaker til at forsikringsselskapet avviser å utbetale avtalt forsikringsbeløp etter en skade. Vi bistår uavhengig av hva årsaken er.

Dersom du har innboforsikring, vil advokatbistand dekkes av innboforsikringen i slike saker. ​Vi undersøker kostnadsfritt om du har krav på å få dekket utgifter til advokatbistand.

Anfører forsikringsselskapet at du har holdt tilbake eller gitt feil opplysninger da forsikringen ble tegnet?

Ved tegning av enkelte forsikringsdekninger blir man anmodet fra forsikringsselskapet om å fylle ut en såkalt egenerklæring om helse. Dette gjøres ofte i forbindelse med at man søker om boliglån i banken, og bankens selger anbefaler denne dekningen. Mange får beskjed fra selgeren om at det ikke er så viktig å fylle ut skjemaet korrekt da dette vil bli sjekket. Når man senere en gang faller ut av arbeidslivet, og ønsker å få utbetaling under forsikringsdekningen blir en del avvist da erklæringen kan ha mangler. I slike situasjoner er det lurt å kontakt med advokat med erfaring innen området. Dette fordi det skal mye til for at forsikringsselskapet vil få gjennomslag for en anførsel om svik dersom det ikke er en bevisst handling fra kundens side. Advokatutgiftene vil i de fleste tilfeller bli dekket av selskapet dersom man vinner frem, eller under rettshjelpsdekningen de fleste har i sin innboforsikring.

Kontakt oss

Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestoradvokat.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 - 18:00.

    Send en melding til oss

    9 + 13 =