+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Fast eiendoms rettsforhold

Vi yter advokattjenester tilknyttet avklaring av eierskap og rettigheter i fast eiendom, herunder:

  • Servitutter og bruksretter
  • Panterett
  • Forkjøpsrett
  • Sameie
  • Tomtefeste
  • Naboforhold
  • Allemannsrett
  • Konsesjon
  • Ekspropriasjon
  • m.v.

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss