+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Entreprise og bustadoppføring

Bygge- og entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Vi bistår ved utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter, forhandlinger, avklaring av grensesnitt, krav om fristforlengelse og tilleggsvederlag, sluttoppgjør, tvisteløsning mv.

​Bustadoppføring omhandler kontraktsforholdet mellom entreprenør og forbruker om oppføring av ny bolig, fritidsbolig, eierseksjoner og borettslagsandeler. Vi bistår ved utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter, forhandlinger, avklaring av grensesnitt, ved overtakelsesforretninger, tvisteløsning m.v.

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss