+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Eiendomsutvikling

Vi bistår med blant annet:

  • Prosesser tilknyttet reguleringsplaner og kommuneplaner
  • Kalkulering og prosjektanalyser
  • Grunnerverv
  • Innhenting og vurdering av tilbud fra entreprenører og konsulenter
  • Kontraktsforhandlinger
  • Utbyggingsavtaler
  • Vurdering og håndtering av entreprenørers krav om tilleggsvederlag og fristforlengelse
  • Bistand ved sluttoppgjør
  • Overtakelsesprosesser
  • Reklamasjoner

Vi har for øvrig et bredt kontaktnett blant arkitekter, rådgivende ingeniører, byggeledere, eiendomsmeglere, reklamebyrå osv. I samarbeid med disse kan vi bistå med alle sider innenfor ditt prosjekt fra idé til ferdigstillelse.

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss