Eiendomsutvikling

Vi bistår byggherrer og tiltakshavere med blant annet:

 • Prosesser tilknyttet reguleringsplaner og kommuneplaner
 • Kalkulering og prosjektanalyser
 • Grunnerverv
 • Innhenting og vurdering av tilbud fra entreprenører og konsulenter
 • Kontraktsforhandlinger
 • Utbyggingsavtaler
 • Vurdering og håndtering av entreprenørers krav om tilleggsvederlag og fristforlengelse
 • Bistand ved sluttoppgjør
 • Overtakelsesprosesser
 • Reklamasjoner

Vi har for øvrig et bredt kontaktnett blant arkitekter, rådgivende ingeniører, byggeledere, eiendomsmeglere, reklamebyrå osv. I samarbeid med disse kan vi bistå med alle sider innenfor ditt prosjekt fra idé til ferdigstillelse.

Her er noen av våre referanseprosjekter:

Prosjektet omfattet ca 60 mål i Nittedal kommune. Området er i dag bebygd med ca 90 boliger, barnehage, lekeplasser, turområder etc. Vi bistod med grunnerverv, forprosjekt, kalkyler, kommuneplan, reguleringsplan, samt ved prosesser tilknyttet utbyggingsavtale og kommunal overtakelse av infrastruktur VVA. Videre bistod vi med kontrahering av entreprenør og konsulenter, vurdering av entreprenørenes krav om tilleggsvederlag og fristforlengelser, sluttoppgjør og ved reklamasjoner. Det første byggetrinnet bestående av 32 eneboliger ble utnevnt til forbildeprosjekt av statlige Enova.

Lillomarka Terrasse i Nittedal

Prosjektet omfattet ca 220 mål i Tingvoll kommune regulert til frittliggende og konsentrerte fritidsboliger, marina med småbåthavn, lekeplass, campingplass, ballplass osv. Vi bistod med kommuneplan, reguleringsplan, søknad om utslippstillatelser osv. Området er under utbygging.

Åsprong hytteområde i Tingvoll

Vi bistod med blant annet mulighetsstudier, beregninger i forhold til reguleringsplan samt utarbeidelse av kostnadskalkyler. Videre bistod vi med innhenting og vurdering av tilbud fra konsulenter og entreprenører, samt forhandlinger og kontrahering med arkitekter, rådgivende ingeniører, byggeledere og entreprenører. Videre bistod vi ved vurdering av krav om tilleggsvederlag og fristforlengelser samt i sluttoppgjøret. Prosjektet er ferdigstilt.

Enebolig Oslo Vest

Kontakt oss

Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestoradvokat.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 - 18:00.

  Send en melding til oss

  12 + 14 =