+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Bistandsadvokat

Både de som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmede) og de etterlatte som følge av straffbar handling, kan ha krav på bistandsadvokat. Du har krav på bistandsadvokat betalt av staten ved følgende tilfeller:

– du har vært utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep

– du har vært utsatt for mishandling som har medført betydelig fysisk eller psykisk skade

– du har vært utsatt for vold eller trusler som har medført betydelig fysisk eller psykisk skade

– du har vært utsatt for vold i nære relasjoner

– du har vært vitne til vold i nære relasjoner

– du er etterlatt etter person som er død som følge av straffbar handling, eller man mistenker at årsaken kan være en straffbar handling.

Bistandsadvokatens rolle
Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med politietterforskningen og under strafferettssaken. Bistandsadvokaten skal også følge opp erstatningskrav på vegne av fornærmede og etterlatte. Dersom politiet henlegger saken skal bistandsadvokaten vurdere om det skal søkes om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning eller direkte fra gjerningspersonen. Dersom det er grunnlag for å rette et erstatningskrav skal bistandsadvokaten bistå med dette.

Ved å følge denne linken kan du lese mer om hva du kan ha krav på i voldsoffererstatning. Dersom krav rettes direkte mot gjerningspersonen kan du kreve den samme erstatningen fra gjerningspersonen som om vedkommende hadde påført deg personskade ved påkjørsel med motorvogn (trafikkskade). Du kan lese mer hva som kan kreves ved å følge denne linken.

Vi har lang erfaring som bistandsadvokater. Da vi i tillegg er spesialister på erstatningsrett vil vi ivareta dine interesser og sørge for at du får den erstatningen du har krav på. I mange tilfeller ser vi at bistandsadvokater ikke har tilstrekkelig kunnskap innen erstatningsrett, ved at det kun kreves oppreisningserstatning og eventuelt utgifter, uten å se hvilke andre erstatningskrav fornærmede eller etterlatte kan ha krav på. Et erstatningskrav som kan bli veldig stort, og som ofte glemmes, er erstatning for fremtidig inntektstap. Ved ett ekstremt tilfelle mottok vår klient hele 3,5 millioner kroner i ytterligere erstatning etter at hennes tidligere bistandsadvokat hadde avsluttet saken.

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss