+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Avtale- og kontraktsrett

Under avtaleretten hører skrevne og uskrevne regler om hvordan avtaler inngås, når avtaler er ugyldige på grunn av tilblivelse- eller innholdsmangler, fullmaktsforhold osv. 

Kontraktsretten gjelder partenes rettigheter og plikter under en allerede bindende avtale.

Vi bistår næringsdrivende og private ved inngåelse av kontrakter innenfor en rekke områder.

Det kan være økonomisk fordelaktig og konflikthindrende å søke profesjonell bistand før man har kommet for langt i prosessen.

Forebygg konflikter – kvalitetssikre dine kontrakter før signatur

Ofte ser vi at det oppstår tvister som følge av at partene har skrevet uklare og gjerne tvetydige kontrakter. Den positive atmosfæren man opplevde under forhandlingene blir da fort snudd til posisjonering og tvister. Pengene man “sparte” på å kutte advokatbistanden under forhandlingene og utforming av kontrakten blir da gjerne en kostbar erfaring – både i form av kostnader til advokat som må bistå under tvistesaken, samt i form av at man mister en kunde eller samarbeidspartner. Det kan derfor være en billig forsikring å involvere advokat tidlig i prosessen.

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss