Avtale og kontraktsrett

Under avtaleretten hører skrevne og uskrevne regler om hvordan avtaler inngås, når avtaler er ugyldige på grunn av tilblivelse- eller innholdsmangler, om regler om fullmaktsforhold osv. Kontraktretten gjelder partenes rettigheter og plikter under en allerede bindende avtale.

Vi bistår næringsdrivende og private ved inngåelse av kontrakter innenfor en rekke områder.

Det kan være økonomisk fordelaktig og konflikthindrende å søke profesjonell bistand før man har kommet for langt i prosessen.

Vi bistår med både nasjonal og internasjonal kontraktsrett.

Vi tilbyr advokattjenester til næringslivet, offentlige virksomheter og privatpersoner innen de fleste fagområder. Våre advokater har lang og bred erfaring med rettslig og utenrettslig konfliktløsning. Vårt fokus er alltid å oppnå best mulig resultat for våre kunder.

Forebygg konflikter – kvalitetssikre dine kontrakter før signatur

Ofte ser vi at det oppstår tvister som følge av at partene har skrevet uklare og gjerne tvetydige kontrakter. Den positive atmosfæren man opplevde under forhandlingene blir da fort snudd til posisjonering og tvister. Pengene man “sparte” på å kutte advokatbistanden under forhandlingene og utforming av kontrakten blir da gjerne en kostbar erfaring – både i form av kostnader til advokat som må bistå under tvistesaken, samt i form av at man mister en kunde eller samarbeidspartner. Det kan derfor være en billig forsikring å involvere advokat tidlig i prosessen.

Kontakt oss

Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestoradvokat.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 - 18:00.

    Send en melding til oss

    11 + 11 =