+47 22421100 post@vestoradvokat.no

Gjeldsforhandling og konkurs

Våre advokater bistår kreditorer, debitor, selskapets ledelse og eiere hvis selskapets likviditet og egenkapital er anstrengt. Våre advokater bistår ved restrukturering av virksomhet, gjeldsforhandlinger, samt i forbindelse med konkurs.

Vi yter bistand til norske og utenlandske kreditorer når en kundes økonomiske situasjon er under press. Vi kan overvåke situasjonen og fortløpende vurdere om tiltak bør iverksettes, herunder eventuelle  umiddelbare rettslige skritt for å sikre og tvangsinndrive et pengekrav.

Gjennom vår avdeling Vestor Kapital bistår våre spesialiserte advokater med å inndrive og sikre pengekrav. Les mer ved å gå videre til hjemmesiden til vår avdeling for inkasso og sikring av pengekrav: www.vestorkapital.no