Blogg

Her legger vi ut innlegg som våre advokater har skrevet

Foreldelse av pengekrav

Alle pengekrav foreldes dersom det ikke aktivt gjøres handlinger for å unngå foreldelse.Krav som er foreldet kan ikke kreves inn da skyldners plikt til å betale kravet ikke lenger er tilstede. Hvilket tidspunkt kravene foreldes reguleres i lov om foreldelse av fordringer. Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år fra det tidspunkt kreditor tidligst kunne kreve kravet dekket. Det vil si...

read more

Er faktura på SMS godt nok?

En forutsetning for å kunne iverksette inkasso er at kravet er brakt til forfall. Finansklagenemnda Inkasso har vurdert om faktura på SMS er godt nok. I avgjørelsen FinKN 2017-492 tok Finansklagenemnda Inkasso stilling til om oppslag om elektronisk fakturering på et legekontor var tilstrekkelig til å anse det som avtalt at faktura kunne sendes på SMS. Inkassoloven gjelder inndriving av forfalte...

read more

Inkassogjelden til nordmenn øker dramatisk

Inkassogjelden til nordmenn har økt med over 40% de tre siste årene. Denne utviklingen skjer til tross for at den Norske økonomien går godt. I dag er Nordmenns samlede inkassogjeld over 70 milliarder kroner – og utviklingen er økende. Spesielt inkassosaker tilknyttet kredittkort viser en dramatisk økning på over 50% i samme periode. Vi mener at det er grunn til bekymring, særlig tatt i...

read more

Få kontroll på økonomien – følg et budsjett

Første bud for å få kontroll på familieøkonomien er å sette opp et budsjett – og ikke minst å følge det. Statens institutt for forbruksforskning -SIFO- har satt opp et standardbudsjett over hva som anses som et rimelig forbruksnivå for en vanlig husholdning i Norge. Prøv dette som et virkemiddel på veien mot en oversiktlig og sunn privatøkonomi. SIFOs referansebudsjett viser alminnelige...

read more

Styreansvar i aksjeselskap

Har du påtatt deg et styreverv eller er du ansatt som daglig leder i et aksjeselskap? Trodde du at selskapsformen «aksjeselskap» beskytter deg mot økonomiske krav fra selskapets kreditorer eller aksjeeiere?Et aksjeselskap er per definisjon et selskap hvor ingen av deltakerne har et personlig ansvar for selskapets forpliktelser, hvis ikke annet er fastsatt i lov. Det er viktig å merke seg at...

read more

Post- og besøksadresse

Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på teleon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00. 

    Send en melding til oss

    9 + 5 =