+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

Aktuelt

Her legger vi ut innlegg som våre advokater har skrevet

Gunstig forlik i pasientskadesak.

En klient kom til oss med et erstatningsvedtak fra NPE. Vedkommende ble tilkjent kr 1.205.000 i erstatning som følge av en pasientskade. Etter en gjennomgang av vedtaket og sakens dokumenter konkluderte vi med at erstatningen var for lav. Vedtaket ble derfor klaget til Pasientskadenemnda. Pasientskadenemda tilkjente ytterligere erstatning med kr 1.860.000. Vedkommende hadde med dette fått en...

read more

Forsikringsselskapet ga seg etter en runde i Finansklagenemnda Kvinne fikk utbetalt kr 1.250.000.

Vi bisto ei kvinne i en sak der forsikringsselskapet avslo å utbetale uførekapitalsforsikring. Det ble anført at kvinnen hadde skrevet at hun var frisk da hun tegnet forsikring, noe selskapet mente ikke stemte. Vi klaget saken til Finansklagenemnda som tilkjente kvinnen full erstatning. Vår bistand ble dekket av kvinnens rettshjelpsforsikring som var innlemmet i hennes innboforsikring.Post- og...

read more

Hva du bør gjøre dersom du oppdager mangler ved din nyinnkjøpte eiendom.

Har du kjøpt fast eiendom som ikke svarer til forventningene? Dersom boligen ikke er i den stand du kunne forvente med bakgunn i informasjonen som ble gitt i forbindelse med salget, kan du ha krav på prisavslag fra selger. Dersom selger har eierskifteforsikring kan du reklamere overfor eierskifteforsikringsselskapet. Dersom du mistenker at eiendommen har en mangel er det viktig å reklamere så...

read more

Mann gikk nesten glipp av kr 1.700.000 i forsikringsutbetaling

Vi mottok henvendelse fra en mann som hadde vært utsatt for en yrkesskade. Han hadde vært representert ved en annen advokat i saken, og forsikringselskapet avviste at de skulle utbetale erstatning til mannen da de mente han ikke kunnet jobbet i 100% stilling uansett. Mannen ønsket en "second opinion" og leverte oss alle saksdokumentene til gjennomgang. Vi mottok dokumentene, og gikk gjennom...

read more

Viktig å oppsøke advokat umiddelbart etter vedtak fra Norsk Pasientskadeerstatning er mottatt

Vi bistår mange klienter som er påført skader i helsevesenet, såkalte pasientskadesaker. Mange sender inn klage selv, og kontakter ikke advokat før Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har behandlet klagen. Det er svært kort klagefrist på vedtakene til NPE (3 uker fra vedtak er mottatt), og det er veldig viktig å kontakte advokat i god tid før klagefristen er gått ut. Dette sier seg selv i de...

read more

Foreldelse av fordringer

Alle fordringer foreldes hvis det ikke aktivt iverksettes tiltak for å unngå at så skjer. Foreldede fordringer kan ikke inndrives som konsekvens av at skyldners plikt til å betale har falt bort. Det finnes visse unntak fra utgangspunktet om at foreldede fordringer er tapt, eksempelvis innenfor motregningslæren, men dette er ofte lite praktisk. Så stort sett må en foreldet fordring måtte...

read more

Nye kompetansekrav for inkassobransjen er på vei – på høy tid!

Dagens Inkassolov oppstiller begrensede krav om kompetanse til de som skal arbeide med inkasso. I dag er det kun krav om at et inkassoforetak skal ha én fagansvarlig leder som innehar en personlig inkassobevilling. For å få personlig inkassobevilling kan det holde med hederlig vandel og tre års praktisk erfaring. Utover dette oppstilles det ingen formelle kompetansekrav til ansatte i et...

read more

Er faktura på SMS godt nok?

En forutsetning for å kunne iverksette inkasso er at kravet er brakt til forfall. Finansklagenemnda Inkasso har vurdert om faktura på SMS er godt nok. I avgjørelsen FinKN 2017-492 tok Finansklagenemnda Inkasso stilling til om oppslag om elektronisk fakturering på et legekontor var tilstrekkelig til å anse det som avtalt at faktura kunne sendes på SMS. Inkassoloven gjelder inndriving av forfalte...

read more

Inkassogjelden til nordmenn øker dramatisk

Inkassogjelden til nordmenn har økt med over 40% de tre siste årene. Denne utviklingen skjer til tross for at den Norske økonomien går godt. I dag er Nordmenns samlede inkassogjeld over 70 milliarder kroner – og utviklingen er økende. Spesielt inkassosaker tilknyttet kredittkort viser en dramatisk økning på over 50% i samme periode. Vi mener at det er grunn til bekymring, særlig tatt i...

read more

Få kontroll på økonomien – følg et budsjett

Første bud for å få kontroll på familieøkonomien er å sette opp et budsjett – og ikke minst å følge det. Statens institutt for forbruksforskning -SIFO- har satt opp et standardbudsjett over hva som anses som et rimelig forbruksnivå for en vanlig husholdning i Norge. Prøv dette som et virkemiddel på veien mot en oversiktlig og sunn privatøkonomi. SIFOs referansebudsjett viser alminnelige...

read more

post@vestoradvokat.no

Send en melding til oss