Advokatfirmaet Vestor

Spesialiserte advokater

Om oss

Spesialiserte advokater 

Advokatfirmaet Vestor AS leverer advokattjenester til foretak, offentlige myndigheter og privatpersoner. Vi har spesialisert oss innen fagområdene fast eiendom, erstatnings- og forsikringsrett, pengekravsrett, fordringsinndrivelse og forretningsjuridiske tema.

Kompetanse

Våre advokater er spesialisert innenfor våre fagområder. Vi er medlemmer i Advokatforeningen, noe som blant annet betyr at vi er underlagt krav om løpende etterutdanning.

Kundeservice

Vi er et moderne advokatfirma som er tilgjengelige for våre kunder. Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat alle hverdager 09:00 til kl. 18:00. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå deg.

Prisgunstig

Pris betyr ikke nødvendigvis kvalitet – og motsatt. Vi tilbyr advokattjenester til konkurransedyktige betingelser. Våre timepriser ligger mellom kr. 1800 – 2500 + mva.

Erstatning og personskade

Vi er spesialister på person- og pasientskadesaker og kan bistå dersom du er påført personskade på jobben eller i fritiden, uavhengig av hvordan skaden er oppstått. Vi bistår også ved personskader som følge av feilbehandling i helsevesenet eller som følge av medisiner, ved yrkesskader og trafikkskader, samt som bistandsadvokater for skadelidte eller pårørende som har vært utsatt for en straffbar handling. Spesialistkompetanse er nødvendig for å vinne frem mot ressurssterke motparter som forsikringsselskaper og offentlig forvaltning. Erfaringer viser at skadelidte som bistås av advokat oppnår 50% – 100% høyere utbetaling. I de fleste saker finner vi ut at skadelidte har krav på å få dekket utgifter til advokat. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

Fast eiendom og entreprise

Vi bistår byggherrer og entreprenører innenfor plan- og arealjuss, eiendomsutvikling, entreprise- og bustadoppføring og ved juridiske problemstillinger innenfor fast eiendoms rettsforhold. Vi har for øvrig et bredt kontaktnett blant arkitekter, rådgivende ingeniører, byggeledere, eiendomsmeglere, reklamebyrå osv. I samarbeid med disse kan vi bistå med alle sider innenfor ditt prosjekt fra idé til ferdigstillelse. Videre bistår vi ved tvister tilknyttet håndverkerfeil, mangler ved bolig og fritidseiendom, husleietvister mv.

Forretningsjuridiske tema

Vi bistår næringslivet og organisasjoner innenfor en rekke forretningsjuridiske fagområder, herunder avtale- og kontraktsrett, selskapsrett, styreansvar, gjeldsforhandling, konkurs, restruktureringer, kapitalendringer, selskapslikvideringer m.v. Se også under temaet fast eiendom om entreprise- og eiendomsutvikling.

Gratis og uforpliktende vurdering av sak

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen kostnader før det er inngått en skriftlig oppdragsavtale som definerer pris og andre vilkår.

Aktuelt

Gunstig forlik i pasientskadesak.

En klient kom til oss med et erstatningsvedtak fra NPE. Vedkommende ble tilkjent kr 1.205.000 i erstatning som følge av en pasientskade. Etter en gjennomgang av vedtaket og sakens dokumenter konkluderte vi med at erstatningen var for lav. Vedtaket ble derfor klaget...

Post- og besøksadresse

Advokatfirmaet Vestor AS
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

+47 22421100

post@vestorkapital.no

Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og chat mandag-fredag 09:00 – 18:00. 

    Send en melding til oss