+47 22 42 11 00 post@vestoradvokat.no

ADVOKATFIRMAET VESTOR

Spesialiserte advokater

Kort om oss

Vi leverer advokattjenester til foretak, offentlige myndigheter og privatpersoner. Vi har spesialisert oss innen områdene fast eiendom, erstatnings- og forsikringsrett, pengekravsrett, fordringsinndrivelse og forretningsjuridiske tema. Våre advokater er medlemmer i Advokatforeningen.

Kundeservice

Vi er et moderne advokatfirma som er tilgjengelig for våre kunder. Vi er tilgjengelig på telefon, e-post og chat alle hverdager fra kl. 09:00 til kl. 20:00 og lørdager fra kl. 10:00 til kl. 16:00. 

Gratis vurdering

Ta kontakt for gratis og uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen kostnader før det er inngått skriftlig oppdragsavtale som definerer pris og andre vilkår.

Aktuelt

Gunstig forlik i pasientskadesak.

En klient kom til oss med et erstatningsvedtak fra NPE. Vedkommende ble tilkjent kr 1.205.000 i erstatning som følge av en pasientskade. Etter en gjennomgang av vedtaket og sakens dokumenter konkluderte vi med at erstatningen var for lav. Vedtaket ble derfor klaget...

Forsikringsselskapet ga seg etter en runde i Finansklagenemnda Kvinne fikk utbetalt kr 1.250.000.

Vi bisto ei kvinne i en sak der forsikringsselskapet avslo å utbetale uførekapitalsforsikring. Det ble anført at kvinnen hadde skrevet at hun var frisk da hun tegnet forsikring, noe selskapet mente ikke stemte. Vi klaget saken til Finansklagenemnda som tilkjente...

Hva du bør gjøre dersom du oppdager mangler ved din nyinnkjøpte eiendom.

Har du kjøpt fast eiendom som ikke svarer til forventningene? Dersom boligen ikke er i den stand du kunne forvente med bakgunn i informasjonen som ble gitt i forbindelse med salget, kan du ha krav på prisavslag fra selger. Dersom selger har eierskifteforsikring kan du...

Mann gikk nesten glipp av kr 1.700.000 i forsikringsutbetaling

Vi mottok henvendelse fra en mann som hadde vært utsatt for en yrkesskade. Han hadde vært representert ved en annen advokat i saken, og forsikringselskapet avviste at de skulle utbetale erstatning til mannen da de mente han ikke kunnet jobbet i 100% stilling uansett....

Viktig å oppsøke advokat umiddelbart etter vedtak fra Norsk Pasientskadeerstatning er mottatt

Vi bistår mange klienter som er påført skader i helsevesenet, såkalte pasientskadesaker. Mange sender inn klage selv, og kontakter ikke advokat før Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har behandlet klagen. Det er svært kort klagefrist på vedtakene til NPE (3 uker fra...

post@vestoradvokat.no

22 42 11 00

Send en melding til oss