Spesialiserte advokater

Vi bistår bedrifter, offentlige virksomheter og privatpersoner innen de fleste fagområder. Vi har spesialisert oss innen forretningsjuridiske tema, erstatningsrett og personskade, bygg- og entreprise, fast eiendom samt sikring og inndrivelse av fordringer.

Mer om oss

Noen utvalgte fagområder:

Erstatning og forsikring

Fast eiendom og entreprise

Selskap og forretning

Sikring og inndrivelse

En av våre spesialiseringer:

Person- og pasientskade

Vi er spesialister på person-/ og pasientskadesaker og kan bistå dersom du er påført personskade på jobben eller i fritiden, uavhengig av hvordan skaden er oppstått. Vi bistår også ved personskader som følge av feilbehandling i helsevesenet eller som følge av medisiner.

LES MER

En av våre spesialiseringer

Fast eiendom & entreprise

Vi yter advokattjenester innen alle fag tilknyttet fast eiendom, herunder: mangler ved fast eiendom, bygge- og entrepriserett, plan- og arealjuss, håndverkertvister, husleie, servitutter, pant, ekspropriasjon, skjønn m.v. Vi har lang erfaring innen eiendomsutvikling og bistår utviklere, byggherrer og grunneiere innenfor alle fasene av prosjektet.

LES MER

Gratis vurdering av sak

Vi tilbyr gratis vurdering av din sak. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering ved å fylle ut kontaktskjema eller ringe oss på tlf. +47 22 42 11 00.

Hva må du gjøre hvis du blir utsatt for en ulykke eller skade:

1)dokumenter og meld ifra til forsikringsselskap

Hva må du gjøre hvis du blir utsatt for en ulykke eller skade:

2)dokumenter tap og undersøk offentlige stønadsordninger

Hva må du gjøre hvis du blir utsatt for en ulykke eller skade:

3)Ta kontakt med advokat for gratis vurdering av sak

Siste nytt fra oss i Advokatfirmaet Vestor AS

En forutsetning for å kunne iverksette inkasso er at kravet er brakt til forfall. Finansklagenemnda Inkasso har vurdert om faktura på SMS er godt nok. I avgjørelsen FinKN 2017-492 tok Finansklagenemnda Inkasso stilling til om oppslag om elektronisk fakturering på et legekontor var tilstrekkelig til å anse det som avtalt at faktura kunne sendes på SMS. Inkassoloven gjelder inndriving av forfalte pengekrav, jf. inkassoloven § 1. Det er derfor viktig å fastslå om kravet er brakt til forfall overfor skyldner. Er ikke annet avtalt, er hovedregelen at et krav forfaller “straks kravsmannen seier frå”, det vil si ved påkrav fra fordringshaver.  Utgangspunktet i dette tilfellet var kontant betaling, ytelse mot ytelse, men med mulighet for betaling i etterhånd dersom betaling ikke skjedde samme dag som tjenesten ble ytt. Klager glemte å betale på stedet og faktura ble sendt pr SMS til telefonnummeret som klager hadde oppgitt til legekontoret.  Nemnda viste til at det på et legekontor/legesenter regelmessig vil henge ulike oppslag som i større eller mindre grad blir gjenstand for pasientenes oppmerksomhet. Slik nemnda så det, var ikke dette tilstrekkelig til at det kunne anses å være inngått en avtale mellom lege og pasient om utsendelse av faktura via SMS. Oppgivelse av privat telefonnummer til
Siste nytt fra Advokatfirmaet Vestor AS
Dagens Inkassolov oppstiller begrensede krav om kompetanse til de som skal arbeide med inkasso. I dag er det kun krav om at et inkassoforetak skal ha én fagansvarlig leder som innehar en personlig inkassobevilling. For å få personlig inkassobevilling kan det holde med hederlig vandel og tre års praktisk erfaring. Utover dette oppstilles det ingen formelle kompetansekrav til ansatte i et inkassoforetak. Det er vel da ikke til å undres over at inkassobransjen i Norge har et nokså frynsete rykte. Vi tror ikke at det norske næringsliv er seg helt bevisst at ca. 80 milliarder kroner hvert år inndrives og forvaltes av ansatte i inkassoforetak som det ikke stilles kompetansekrav til. Vi mener at det er oppsiktsvekkende at praksisen har kunnet fortsette over så lang tid og at det først er i 2018 at Regjeringen har tatt initiativ om å innskjerpe kompetansekravene til de som arbeider i inkassobransjen. Det er både i næringslivets og samfunnets interesse at inkassobransjen består av ansatte og ledere med høy kompetanse. Kundene til Vestor Kapital – som er vår inkassoavdeling –  kan være trygge på at sakene håndteres av personer som har både den teoretiske og praktiske kompetansen på plass. Dette skyldes sakene utelukkende håndteres
Siste nytt fra Advokatfirmaet Vestor AS